چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

خطا: رفع خطای The JSON request was too large to be deserialized

private static int GetMaximumDepth()
{
  NameValueCollection appSettings = ConfigurationManager.AppSettings;
  if (appSettings != null)
  {
    string[] values = appSettings.GetValues("aspnet:MaxJsonDeserializerMembers");
    int result;
    if (values != null && values.Length > 0 && int.TryParse(values[0], out result))
      return result;
  }
  return 1000;
}

با عدم تعریف و مقدار دهی کلید aspnet:MaxJsonDeserializerMembers در AppSettings فایل WebConfig پروژه، با توجه به کد فوق عدد 1000 مقدار پیشفرض است که خروجی تابع GetMaximumDepth آن را برمی‌گرداند.

در صورت ارسال اطلاعات به سرور و برعکس، اگر Json Deserializer Member بیش از مقدار عددی 1000 ‌آیتم باشد با خطا JSON request was too large to be deserialized مواجه خواهید شد. ساده‌ترین راه‌حل افزایش مقدار MaxJsonDeserializerMember است.

<appSettings>
  <add key="aspnet:MaxJsonDeserializerMembers" value="150000" />
</appSettings>


0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.