چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

متد CONCAT در T-SQL

الحاق کردن(Concatenate) دو رشته، عبارت است پیوند زدن یک رشته به رشته(های) دیگر. برای چسپاندن دو رشته یا بیشتر از عملگر ' + ' می‌توان استفاده نمود:

-- DECLARE
DECLARE @FirstName NVARCHAR(50), @LastName NVARCHAR(50), @FullName NVARCHAR(50);
-- SET
SET @FirstName = 'Omid';
SET @LastName  = 'Nasri';
SET @FullName = @FirstName + ' ' + @LastName;
-- SELECT
SELECT @FullName;
GO 

نتیجه خروجی برابر است با:

Omid Nasri

مسئله:

راه حل دیگر بجای استفاده از عملگر + در T-SQL؟

راه حل:

با استفاده از متد CONCAT در T-SQL قادر خواهید بود هر تعداد رشته لازم جهت پیوند زدن استفاده کنید. دستور استفاده از متد CONCAT:

CONCAT(string string_value1, string string_value2 [, string string_value_N]) RETURNS string;

تابع ذکر شده می‌تواند تعداد بی‌شماره آرگومان دریافت کند، بدین معنی که می‌توان از این تابع برای اتصال رشته‌ها بکار برد. هر یک از آرگومان‌های ورودی می‌تواند از نوع char و یا سایر مشتقات آن(nchar، char(n)، varchar،nvarchar(n) nvarchar(max)) باشد.

-- DECLARE
DECLARE @FirstName NVARCHAR(50), @LastName NVARCHAR(50), @FullName NVARCHAR(50);
-- SET
SET @FirstName = 'Omid';
SET @LastName  = 'Nasri';
SET @FullName = CONCAT(@FirstName, ' ', @LastName);
-- SELECT
SELECT @FullName;
GO 

برای دیدن اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must ورود to comment.