چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

متد الحاقی جهت خواندن مقدار اتربیوت نوع داده enum

با استفاده از متد الحاقی زیر قادر خواهید بود مقدار اتربیوت توضیحات نوع داده Enum را برگردانید:

/// <summary>
/// نوع داده رنگ
/// </summary>
public enum Color
{
  /// <summary>
  /// قرمز
  /// </summary>
  [Description(description: "This is description of Color.Red enum")]
  Red,
  /// <summary>
  /// آبی
  /// </summary>
  Blue,
  /// <summary>
  /// سبز
  /// </summary>
  Green,
  /// <summary>
  /// مشکی
  /// </summary>
  Black
}

متد الحاقی:

/// <summary>
/// Enum متد الحاقی جهت خواندن رشته توضیحات نوع داده
/// </summary>
/// <param name="value"></param>
/// <returns></returns>
public static string GetEnumDescription(this Enum value)
{
  var type = typeof(Color);
  var memInfo = type.GetMember(Color.Red.ToString());
  var attributes = memInfo[0].GetCustomAttributes(typeof(DescriptionAttribute), false);
  return ((DescriptionAttribute)attributes[0]).Description;
}

مثال:

Console.WriteLine(Color.Red.GetEnumDescription());

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must ورود to comment.